Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1050 S4 Laudaturseminaari 6 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Professori Jussi-Pekka Taavitsainen

Osaamistavoitteet

Tavoitteina on tutkimustyön lähtökohtien muotoilu, laudatur-esitelmän työstäminen sekä pro gradu -tutkielman käynnistäminen sekä perehtyminen opiskelijan oman erityisaiheen popularisoimiseen.

Sisältö

Syyslukukauden aikana opiskelija valitsee pro gradu -tutkielman aiheen, muotoilee työnsä kysymyksenasettelun ja lähtökohdat sekä hioo proseminaarissa hankittuja tieteellisen esittämisen tekniikoita ja taitoja. Kevätlukukaudella opiskelija kirjoittaa ja esittää laudaturseminaarityönsä, joka yleensä toimii myös tulevan pro gradu -tutkielman osana. Lisäksi seminaarin aikana perehdytään arkeologian popularisointiin oman populääritekstin avulla sekä tutustutaan ajankohtaiseen tutkimukseen ja tutkimuseettisiin kysymyksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Suullinen esitys

Laudatur-esitelmän laatiminen ja opponoiminen sekä aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin 40 t.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Seminaari-istunnot periodeilla I - IV

Lisätietoja

Kaikki ne opiskelijat, joiden pro gradu -tutkielman tekeminen on kesken, ja jo ovat suorittaneet laudaturseminaarin
ilmoittautuvat sekä syyslukukauden että kevätlukukauden ensimmäiseen laudaturseminaari-istuntoon.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.