Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE2051 S5 Maailman esihistoria 5 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on uusimman tutkimuksen luoma globaali kuva ihmisen materiaalisen ja henkisen kulttuurin kehityksestä metsästäjä - keräilijöistä maanviljelijöiksi ja karjanhoitajiksi sekä muinaisista sivilisaatioista Egyptissä, Välimeren alueella, Etelä- ja Itä-Aasiassa sekä Keski- ja Etelä-Amerikassa.

Sisältö

Uusia näkökulmia avaava ja tutkimustuloksia esittelevä sekä aikaisemmin opittua syventävä johdanto maailman esihistoriaan, ihmisen sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kehitykseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Tentin voi suorittaa laitostenttipäivänä tai sopimuksesta myös tiedekuntatenttipäivänä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

The Human Past: world prehistory & the development of human societies. Ed. by Chris Scarre. Thames & Hudson. London 2005 tai uudempi painos.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.