Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1412 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Professori Jussi-Pekka Taavitsainen

Osaamistavoitteet

Tavoitteina on perehtyminen tieteelliseen kirjoittamiseen antamalla valmiudet omatoimiseen tieteelliseen työskentelyyn sekä aiheen edellyttämien tutkimusmenetelmien ja aineistojen tuntemukseen ja käyttöön.

Sisältö

Kirjallinen työ. Tutkielman ohjeellinen pituus on 70-90 liuskaa. Arkeologian metodisesta monipuolisuudesta johtuen opinnäytteet voivat olla laajuudeltaan hyvinkin erilaisia. Esim. luonnontieteellisesti sävyttyneiden pro gradu tutkielmien sivumäärä voi olla perinteistä opinnäytettä vähäisempi.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Suorituskieli suomi tai ruotsi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.