Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1160 S1 LUKUSEMINAARI 4 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
professori Helena Ruotsala

Yleiskuvaus

S1 LUKUSEMINAARI: Kulttuurianalyysistä muihin klassikoihin

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija syventää näkemyksiään ja tietojaan aiemmasta tutkimuksesta, oppihistorian kannalta tärkeistä teoksista tai nykytutkimuksesta ja sen keskeisistä näkökulmista.

Sisältö

Kirjallisuuden avulla opiskelija tutustuu oppiaineen ja oppihistorian ja nykyisten suuntauksien ja näkökulmien kannalta tärkeisiin teoksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari 12 t 0 t

Seminaarityöskentely ja itsenäinen työ. Keskusteleva seminaari, jonka teema vaihtuu vuosittain. Lukuvuonna 2013–2014 teemana on: Kulttuurianalyysistä muihin klassikoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Muu

Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin ja kirjallinen työ.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali


Kirjallisuus:


Kukin opiskelija valitsee tässä osiossa kolme teosta ensimmäisellä tapaamiskerralla annetusta listasta. Hän laatii valitsemastaan kirjallisuudesta katsauksen keskustelun pohjaksi ja esittää sen seminaarissa power point -esityksenä.

Lisätietoja

80 % läsnäolovelvollisuus. Kurssille ilmoittaudutaan etukäteen. Ryhmän maksimikoko on 12 osallistujaa ja kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tehdään moodlen kautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.