Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1222 Graduseminaari 10 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen professori Veikko Anttonen, uskontotieteen yliopisto-opettaja Tiina Mahlamäki
Edeltävät opinnot
Perus- ja aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu tieteellisessä ajattelussa, kirjoittamisessa ja argumentoinnissa. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisen kokonaisuuden muodostavan tieteellisen esitelmän. Hän osaa kriittisesti arvioida ja kommentoida omia ratkaisujaan ja puolustaa niitä sekä rakentavasti tarkastella muiden osanottajien seminaaritöitä.

Sisältö

Opiskelija valitsee ohjaajien kanssa yhteistyössä pro gradu -tutkielmansa aiheen, hankkii tutkielmansa aineiston ja tekee metodologiset valintansa. Hän esittelee seminaarissa tutkimussuunnitelman ja esitelmän sekä puolustaa niitä, toimii opponenttina ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun.

Toteutustavat

Seminaarityöskentely, itsenäinen työskentely, henkilökohtainen ohjaus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaarityöskentely, tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä, opponointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi

Lisätietoja

Opiskelija kirjoittaa tutkimussuunnitelman (2. periodi) sekä graduseminaariesitelmän 3.-4.periodi); graduseminaarin yhteydessä opiskelija suorittaa opintojaksot S1. ja S4.2. niin, että ne palvelevat suoraan pro gradu -tutkielman tekoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.