Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1302 P1 Johdatus filosofiaan 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Helena Siipi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan tuntevan keskeistä filosofian terminologiaa sekä hallitsevan pääpiirteittäin filosofisen argumentaation erityispiirteitä

Sisältö

Filosofisen tutkimuksen perusalueiden sekä näiden sisältämien filosofisten ongelmien ja tärkeimpien ratkaisuyritysten pääpiirteiden esittely

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen (24 h luentoja,sl) tai kirjallisuuskuulustelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kertauskuulustelu
tai
Yleinen kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sober: Core Questions in Philosophy (2nd ed.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
P2. FILOSOFIAN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
Psykologian ja logopedian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet