Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1309 P6 Etiikka I 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Juha Räikkä

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan tuntevan tavanomaiset normatiivisen etiikan teoriat sekä metaeettisten teorioiden lähtökohdat.

Sisältö

- filosofisen etiikan tutkimuskohde
- keskeiset ongelmanasettelut
- peruskäsitteet
- ongelmien ratkaisuyritykset pääpiirteittäin
- metaetiikan luonne
- erilaisten etiikan teorioiden käsittely
- eettinen rationaalisuus
- moraalin asema inhimillisessä toiminnassa

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen (24 h luentoja, kl) tai kirjallisuuskuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Pietarinen & Poutanen: Etiikan teorioita ja Tännsjö: Understanding Ethics: An Introduction to Moral Theory (2nd ed.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
P2. FILOSOFIAN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
Psykologian ja logopedian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet