Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ELÄM0022 Erikoiskurssi 5 op
Vastuutaho
Elämänkatsomustieto
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen profesori Veikko Anttonen, yliopisto-opettaja Tiina Mahlamäki, lehtori Matti Kamppinen, tutkija Minna Opas, tutkija Teemu Taira

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy yhteen valitsemaansa uskontotieteen temaattiseen erityisalueeseen. Osiota suorittaessaan opiskelija hankkii asiantuntemuksen valitsemaltaan uskontotieteen teema-alueelta sekä syventää kirjallisen ilmaisun taitojaan.

Sisältö

Uudet uskonnolliset liikkeet, uskonto ja media, uskonto ja monikulttuurisuus, sekulaarit ja uskonnottomat maailmankatsomukset, uskonto ja sukupuoli, tai erikseen sovittavat teemat.

Toteutustavat

Järjestettävä kurssi tai itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen
tai
Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä (kurssit) sekä uskontotieteen kotisivuilta löytyvät kirjalistat eri teemoista (itsenäinen työskentely).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A2. USKONTOTIETEEN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.