Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1306 P4 Tietoteoria ja Tieteenfilosofia I 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Ari Maunu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan tietävän perusasiat seuraavista aiheista: kielen ja todellisuuden välinen suhde, totuusteoriat, tiedon klassinen analyysi, uskomuksen perustelu, tieteellinen menetelmä ja selittäminen, kausaliteetti sekä tieteen ja yhteiskunnan suhde.

Sisältö

- kielen ja todellisuuden välisestä suhteesta
- totuudesta ja totuusteorioista
- tiedon klassinen analyysi ja sen moderni kritiikki
- uskomuksen perustelu: perusta- ja koherenssiteoriat
- tieteellinen menetelmä ja tieteellisen tiedon luonne
- määritelmistä, käsitetyypeistä ja mittaamisesta
- kokeellisen ja ei-kokeellisen tutkimuksen menetelmistä
- kausaliteetti
- tieteellinen selittäminen ja ymmärtäminen; selitystyypeistä
- tiede ja yhteiskunta

Toteutustavat

Kirjallisuuskuulustelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kertauskuulustelu
tai
Yleinen kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Lammenranta: Tietoteoria ja Chalmers: What Is This Thing Called Science? (3rd ed.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1. FILOSOFIAN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
Psykologian ja logopedian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet