Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1155 Näyttelyt ja pedagoginen toiminta 7 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Pihlman Sirkku ja kurssien opettajat

Osaamistavoitteet

Moniaististen museoille ominaisten ilmaisukeinojen perusteiden osaaminen. Kiinnostus ja perehtyneisyys museoon tulkitsijana. Halu ja kyky tunnistaa asiakkaiden monenlaisuus ja ottaa se huomioon, kun kommunikaatiota suunnitellaan ja toteutetaan. Taito ja rohkeus tarttua eteen tuleviin näyttelytehtäviin. Valmius soveltaa museon keskeisiä kommunikaatiokeinoja.

Sisältö

Teoreettinen ja käytännöllinen tutustuminen näyttelyyn muotona ja välineenä, jolla on historiansa. Museo- ja kulttuuriperintöpedagogiikan teorioita ja käytäntöjä. Näyttelysuunnittelun perusteita . Museon vaikuttavuuden kysymyksiä. Eri vuosina painottuvat museokommunikaation eri osa-alueet ja keinot. Kurssilla tehdään käytännön harjoituksia.

Toteutustavat

Luento-opetus, harjoitukset, ekskursiot

Kurssi järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2014.
Pyritään toteuttamaan yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen + harjoitustehtävät. Harjoituksiin osallistuminen on pakollista. Pienimuotoisen näyttelyn suunnittelu ryhmätyönä: pienoismalli ja kirjallinen sekä suullinen selostus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan 2014.

Lisätietoja

Kurssi tarjotaan 2014 alkaen joka syksy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.