Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1120 Museoiden markkinointi 3 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman, opettajat NN

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella museon vahvuuksia ja asiakkaiden tarpeita ja millaisin keinoin niitä saadaan kohtaamaan. Hän joutuu pohtimaan, millaisia ovat museolle ominaiset, sen asiantuntijuuteen ja osaamiseen pohjaavat palvelut. Hän osaa kommunikoida museotyön ja kulttuuriperinnön arvoista ja museon osaamisalueesta. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti museon ulkoista ja sisäistä markkinointia ja kulttuuripalveluiden markkinointia laajemminkin. Hän käsittää museot laajasti vastuullisina ja aktiivisina yhteiskunnallisina toimijoina, jotka ovat osana verkostoja, tarvitsevat kumppaneita ja joiden tulee tuntea markkinoinnin mahdollisuudet ja keinot.

Sisältö

Palveluiden markkinoinnin perusteita. Miten museo kehittää asiakassuhteitaan, palveluitaan ja verkostojaan. Museot ja kulttuuriperintö osana kulttuuriteollisuutta ja matkailualan tarjontaa.

Toteutustavat

Seminaaripäivä ja/tai luennot.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen + essee tai harjoitustehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin yhteydessä

Lisätietoja

Kurssiin voi olla vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.