Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1122 Aineellinen kulttuuriperintö 5 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman ja opettajat
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy taidollisesti ja tiedollisesti ja kokonaisvaltaisesti lähestymään aineellisen ja esineellisen tuotantoprosessia sekä tarkastelemaan, tallentamaan ja tulkitsemaan sitä kulttuurientutkimuksen kontekstissa ja mm. museotyön kannalta.

Sisältö

Opetus on yhteistä kansatieteen kanssa. Kurssilla perehdytään materiaalisen kulttuurin tutkimukseen sekä vuonna 2014 erityisesti lasiin ja lasituotannon prosesseihin. Opiskelija pääsee myös kirjallisuuden kautta erikoistumaan haluamalleen aihepiirin osa-alueelle.

Toteutustavat

Luennot, ekskursiot, kirjallisuus

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, myös ekskursioihin. Luento- ja ekskursiopäiväkirja sekä essee.

Osallistuttava vähintään 2/3 luennoista sekä Suomen lasimuseon ekskursioon. Suorituksena luentopäiväkirja ja lisäksi essee liittyen itse valittuun lasinvalmistuksen osa-alueeseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Virpi Nurmi: Lasinvalmistajat ja lasinvalmistus Suomessa 1900-luvun alkupuolella (150 s.)

Virtanen Timo J. : Forssan perintö. Tekeekö Kuka työn? – Meiltä ja Maailmalta. Scripta Aboensia 2 Ethnologica. Turun yliopisto, kansatiede 2003. s. 61-73. 

Ja valinnaisesti seuraavista kiinnostuksen mukaan:

Kaisa Koivisto: Lasi taipuu. Pilkington lamino 50 vuotta. Karisto Oy 1999.

Kaisu Koivisto (toim.): Champagne – shamppanjanharrastajien aarteita

Humppila. Lasitehdas tien varrella. Lasitutkimuksia – Glass Research XIV.  Suomen  lasimuseo 2002.

Valto Kokko, muotoilija.  Lasitutkimuksia – Glass Research XVI.  Suomen  lasimuseo 2006.

Läpi näkyy ja lämmintä pitää. Suomalaista tasolasia.  Lasitutkimuksia – Glass Research XVII.  Suomen  lasimuseo 2007.

Widar Halén and Kerstin Wickman  (ed.): Scandinavian design beyond the myth : fifty years of design from the Nordic countries. Stockholm : Arvinius, 2006.

Sekä mahdollisesti muuta valinnaista kirjallisuutta ja sivustoja.

Lisätietoja

Kurssi tarjotaan museologiassa joka toinen vuosi, vaihtuvin teemoin. Se on luentojen osalta yhteinen kansatieteen kanssa, mutta kirjallisuudessa ja suoritustavassa voi olla eroja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.