Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1123 Teemaseminaari 9 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy käytännön harjoitusten, tutkimuksen ja kirjallisuuden kautta johonkin aineellisen kulttuuriperinnön tai kulttuuriperintökommunikaation osa-alueeseen tai prosessiin ja oppii samalla ryhmätyöskentelyn taitoja.

Sisältö

Lukuvuonna 2013–2014 kurssi liittyy aineelliseen kulttuuriperintöön ja kulttuuriperintöprosesseihin.

Toteutustavat

Noin kerran viikossa kokoontuva seminaari, ekskursiot, oman seminaarityön erityistehtävät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, seminaaritehtävän edellyttämät tutkimukset ja niiden raportointi.

Osallistuminen opetukseen, kirjallisuuden esittely, työskentely oman tehtäväaiheen parissa, yksilö- tai ryhmätyön toteutus ja raportointi sovittavin keinoin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kunkin yksilö- tai ryhmätyön edellyttämät materiaalit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.