Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1130 Suunnittelu ja johtaminen museoissa 3 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Pihlman Sirkku, useita opettajia

Osaamistavoitteet

Opiskelija käsittää museon tulevaisuuteen suuntautuvana toimijana, joka on riippuvainen toimintaympäristöstään ja sen muutoksista, mutta joka on myös yhteiskunnallinen vaikuttaja ja oman toimintansa suunnittelija, ohjaaja ja toteuttaja lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteineen. Hän tuntee strategia-ajattelun perusteet ja hänellä on käsitys museon johtamisesta.

Sisältö

Tulevaisuudenhallinnan menettelytapoja: strategia- ja muu tulevaisuusajattelu museoissa ja kulttuurihallinnossa. Museon johtamisen perusteita.

Toteutustavat

HUOM! Kurssia ei järjestetä, jos museologian ja tulevaisuudentutkimuksen yhteinen kurssi arvoista ja tulevaisuustietoisuudesta toteutuu keväällä 2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Luentoihin liittyy kirjallisuutta ja verkkoaineistoja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.