Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1151 Johdatus museologiaan 3 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen nykymuseon historiallisesta taustasta. Hän saa mielikuvan myös siitä, millaisia arvoja, tavoitteita ja toimintatapoja kulttuuriperintötyöhön liittyy ja näkee säilyttävän ja esittävän työn tutkimuksellisena haasteena.

Sisältö

Museologian keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia sekä museoiden historiaa. Muistiorganisaatiot, Suomen museokenttä ja kulttuuriperintö. Luokittelu ja arvottaminen museoissa ja kulttuuriperintötyössä, niiden perusteita ja vaikutuksia. Kenelle museot ovat ja millä eri tavoilla?

Toteutustavat

Luento-opetus ja ekskursio 16 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen + kirjallinen suoritus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kinanen, Pauliina (toim.): Museologia tänään (2007), s. 11-92.

Pettersson, Susanna ja Kinanen, Pauliina (toim.): Suomen museohistoria (2010),  s. 229-265, 315-331

Kallio, Kalle: Valtakunnalliset erikoismuseot. Selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta. OKM:n julkaisuja 2012:27, luku 3. Verkossa, www.minedu.fi

sekä muita ajankohtaisia aineistoja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.