Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1097 Museot yhteiskunnallisina toimijoina 4 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman, opettajat Maija Mäki, Kalle Kallio, Juhani Ruohonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on nähdä kulttuuriperintötyö ja museo monitasoisena ja -tahoisena toimintakenttänä ja oppia tarkastelemaan sitä kontekstissaan, erilaisten ja eri tavoitteisten toimijoiden intressikenttänä.
Tavoitteina ovat kulttuuriperintötyön ammatillisen ja hallinnollisen organisaation
tuntemus Suomessa, kansainvälisten museo-organisaatioiden ja ammattieettisten
sääntöjen tuntemus sekä Suomen alaa ohjaavan lainsäädännön tuntemus.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan museoiden merkitystä paikallisena, alueellisena, valtakunnallisena ja kansainvälisenä sekä historiallisena toimijana;
museota yhteistyökumppanina, yhdistystoiminnan osana, voimavarana ja kulttuuripalveluna sekä museota muistiorganisaation osana. Lisäksi tarkastellaan
museoita myös työnantajina.

Toteutustavat

Verkkokurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen

Osallistuminen opetukseen ja kurssitehtävien suorittaminen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Keskeinen museotyöhön vaikuttava lainsäädäntö; Kinanen Pauliina (toim.) Museologia tänään, s. 93-132, 210-239; Susanna Pettersson & Pauliina Kinanen (toim.): Suomen museohistoria, s. 27 – 93, 129-152;  viranomaisten ja museoiden verkkoaineistoja; Museotyön eettiset säännöt ja ajankohtaista tehtäviin liittyvää kirjallisuutta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.