Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Rakennetun ympäristön dokumentoinnin lähtökohtia 4 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman, opettajat Petra Gyllenberg ja Jussi Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Yleiskuvaus

ÅA__1222

Osaamistavoitteet

Kulttuuriympäristön, erityisesti rakennusten, dokumentoinnin perusteiden käytännöllinen tuntemus. Kyky nähdä rakennettu ympäristö monien erilaisten toimijoiden arvoiltaan usein ristiriitaisena kenttänä. Kyky tarkastella kohdetta suojelullisten arvojen kannalta ja perustella tätä näkökulmaa.

Sisältö

Miksi ja miten rakennettua ympäristöä dokumentoidaan kulttuuriperintönä. Valokuvadokumentoinnin perusteet. Rakennusdokumentoinnin perusteet. Rakennetun ympäristön arvottamisen erityiskysymyksiä. Ohjattu kenttätyöharjoitus, jossa opiskelija dokumentoi kohdetta valokuvaten, mitaten, piirtäen ja havaintoja kirjaten sekä mahdollisuuksien mukaan myös haastatellen.

Toteutustavat

Luennot, kenttätyöharjoitus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, kenttätyön raportointi + essee. Opetukseen osallistuminen on pakollista. Kenttädokumenttien muokkaaminen arkistoitaviksi ryhmätyönä. Essee dokumentoidun kohteen arvoista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Arvottamiseen liittyvää ja harjoituskohteen mukaan valikoituvaa kirjallisuutta ja verkkoaineistoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.