Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1116 Näyttelytoiminnan ja museopedagogiikan perusteita 2 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman, opettajat Johanna Lehto-Vahtera ja Satu Reinikka.

Osaamistavoitteet

Museoiden kommunikaatiotapojen tuntemus. Käsitys museosta opetuksen, kasvatuksen ja viihtymisen välineenä.

Sisältö

Näyttely esittämisen tapana ja kommunikaatiomuotona. Museopedagogiikan lähtökohtia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luennot, ekskursiot

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Essee

kaksi lyhyttä esseetä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heinonen, Jouko - Lahti, Markku: Museologian perusteet (2001 tai myöh.), luku 11.5. Näyttelyn toteuttaminen, 170-173;

Kinanen, Pauliina (toim.) Museologia tänään (2007), 245-341;

Muhonen Timo & Lehto-Vahtera Johanna (toim.) Ikuinen raunio (2009), 64-76;

Ajankohtaisia verkkoaineistoja

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.