Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1117 Museoharjoittelu I 2 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hakea itselleen harjoittelu- tai työpaikkaa. Hän saa kokemuksen museon toiminnasta, museotyön erilaisista osa-alueista ja museosta työympäristönä ja pystyy suhteellisen itsenäiseen toimintaan harjoitellun kaltaisten tehtävien parissa.

Sisältö

Harjoittelusta annetaan tietoa syksyllä järjestettävässä harjoitteluinfossa. Ohjattu harjoittelu ammatillisesti hoidetussa museossa tai muuten museoammatillisessa ohjauksessa. Harjoittelussa opiskelija soveltaa museologian opintojaksojen aikana omaksumiaan teoriatietoja käytännön museotyössä ja kohtaa uusia tilanteita. Harjoittelussa on kyse museotyön opiskelusta ja museoiden työkulttuuriin tutustumisesta. Harjoitteluun kuuluu monenlaisia museoammatillisia työtehtäviä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
suomeksi:
Työharjoittelu

Työharjoittelu noin kuukauden ajan, harjoitteluraportti, palautekeskustelu.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Perusopintojen harjoittelusta on hyvä sopia ajoissa ensimmäisenä opiskeluvuonna. Harjoittelu on parasta tehdä kun perusopintojen muut jaksot on suoritettu. Ohjauksesta vastaa harjoittelupaikka. Suorituksen hyväksyy Sirkku Pihlman kirjallisen raportin ja palautekeskustelun pohjalta. Myös raportoitu aiempi museotyökokemus voidaan hyväksyä perusopintojen harjoitteluksi. Samoin muuta kulttuurisektorin työtä on mahdollista hyväksyä osaksi museoharjoittelua. Museoharjoittelusta on ohjeistus museologian nettisivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.