Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1150 P2. Kulttuurien kohtaaminen ja muutos 5 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Pasi Enges (useita opettajia; Minna Opas uskontotieteessä )
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kulttuurisen kohtaamisen ja muutoksen prosessit sekä niiden taustat ja peruskäsitteet.
Opiskelija osaa avata nykyisen monikulttuurisuuskeskustelun taustoja.

Sisältö

Kurssilla käsitellään kulttuurien kohtaamisen ja muutoksen keskeistä käsitteistöä sekä kulttuurisia
muutosprosesseja Suomessa ja muualla maailmassa. Aihetta lähestytään niin kansalaisuuden, etnisyyden, uskonnon kuin yksilön identiteetin näkökulmista keskittymällä erityisesti erontekojen ja rajanvetojen dynamiikkaan. Lisäksi tarkastellaan kulttuurien kohtaamisen problematiikkaa kenttätyössä. Kurssi antaa valmiuksia mm. monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatyöhön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Tentitään luennot ja oheiskirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lehtonen, Mikko (toim.): Liikkuva maailma: Liike, raja, tieto. Vastapaino 2013.

Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.): Erilaisuus. Vastapaino 2003.

Martikainen, Tuomas & Pasi Saukkonen & Minna Säävälä (toim.): Muuttajat. Gaudeamus 2013.

sekä valikoima artikkeleita (ilmoitetaan myöhemmin).

Kirjoista Liikkuva Maailma ja Muuttajat luetaan valikoima myöhemmin ilmoitettavia artikkeleja. Lisäksi luetaan valikoima erillisiä Moodlessa saatavilla olevia artikkeleja.

Lisätietoja

Pakollinen kaikille pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A2. USKONTOTIETEEN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.