Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1000 U1. Johdatus uskontotieteeseen 3 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen professori Veikko Anttonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelija tuntee uskontotieteen kehitykseen akateemisena tieteenalana vaikuttaneet tekijät sekä osaa tarkastella uskonto-käsitteen piiriin kuuluvia ilmiöitä ja perinteitä erottamattomana osana yhteiskuntaa ja kulttuuria, joissa ne esiintyvät.

Sisältö

Uskonnon käsitteellinen alue: mitä uskonto-sana nimeää; mistä uskonto koostuu; tarvitaanko uskonnon määritelmiä; uskontotieteen tutkimusalat ja lähestymistavat; keskeisten tutkimuskäsitteiden muodostuminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Toinen luennoitsija: Tiina Mahlamäki

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja kirjallisuus

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

V. Anttonen, Uskontotieteen maastot ja kartat, SKS, Tietolipas 232, 2. painos.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.