Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO0960 U2. Suomen uskonnollinen kenttä 3 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen yliopisto-opettaja Tiina Mahlamäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija keskeisiin tämän päivän Suomessa vaikuttaviin uskonnollisiin ja uskonnollistaustaisiin liikkeisiin, yhteisöihin ja virtauksiin.

Sisältö

Suomessa vaikuttavat uskonnot ja uskonnollistaustaiset liikkeet, yhteisöt ja virtaukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Kirjallinen tentti (luennot ja oheiskirjallisuus) tai luentoihin ja oheiskirjallisuuteen perustuva luentopäiväkirja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti
tai
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuosi, 3. periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ketola, Kimmo: Uskonnot Suomessa. Kirkon tutkimuskeskus 2008.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
P3. USKONTOTIETEEN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.