Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1228 U4. Lähi-idän uskonnot 3 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
TaM Nina Kokkinen, FM Kalle Toivo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pääpiirteissään Lähi-idän uskontojen kehityshistorian, keskeiset opilliset ja eettiset käsitykset sekä uskonnonharjoituksen muodot. Opiskelija tutustuu tarkasteltavien uskontotraditioiden pyhiin kirjoituksiin, kuviin, myytteihin ja rituaaleihin.

Sisältö

Muinaisen Mesopotamian sekä Egyptin uskonnot, antiikin uskonnot, juutalaisuus, kristinusko ja islam.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Päaineopiskelijoille 6 h seminaariopetusta (lv 2013–14). Muut suorittavat luentojen ohessa lisäksi artikkelipaketin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hämeen-Anttila, Jaakko(toim.): Uskontojen risteyksissä. Välimeren alueen uskontojen juurilla. Gaudeamus 2001. Lisäksi luennoilla jaettavia artikkeleita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.