Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1148 Uskonto antiikissa ja keskiajan Euroopassa 5 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen tohtorikoulutettava Pekka Tolonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pääpiirteissään antiikin Euroopalle jättämän uskontoperinnön sekä sen muovautumisen keskiajalla. Opiskelija tuntee myös uskontoja koskevan käsitteistön syntyhistorian Euroopan kontekstissa.

Sisältö

Antiikin Välimeren alueen uskontotraditiot sekä muut esikristilliset uskonnot. Myöhäisantiikin uskonnollinen kehitys. Katolisen kirkon vaikutus läntisen Euroopan uskontojen kenttään.

Toteutustavat

Kirjallinen tentti tai lukuseminaari.
12-16h tapaamisia, verkkotyöskentelyä, luentopäiväkirja, jos lukuseminaari järjestetään.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

1. tai 2. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nongbri, Brent: Before Religion. A history of a modern concept. Yale University Press 2012.

Bremmer, Jan: Greek Religion. OUP 1994.

Hänninen, Marja-Leena; Kahlos, Maijastina & Lehtonen, Ulla: Uskonnot antiikin Roomassa. Teos 2012.

Arffman, Kaarlo: Kristinuskon historia, Edita, 2004, 9–124.

Hamilton, Bernard: Religion in the Medieval West. Second edition. Hodder Education 2003.

Heikkilä, Tuomas & Lehmijoki-Gardner, Maiju: Keskiajan kirkko. Uskonelämän muotoja läntisessä kristikunnassa. SKS 2004, 9–118, 198–338.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Euroopan uskontohistoria (Uskontotiede)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.