Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1236 Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään 5 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen yliopisto-opettaja Tiina Mahlamäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija keskeisiin tämän päivän Euroopassa vaikuttaviin uskonnollisiin ja uskonnollistaustaisiin liikkeisiin, yhteisöihin ja virtauksiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tämän päivän moniuskontoisen ja monikulttuurisen Euroopan kehityshistorian. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa kirjoittamalla jotakin uuden ajan Euroopan uskonnollista ilmiötä tarkastelevan esseen.

Sisältö

Luentokurssilla tarkastellaan uskontososiologista näkökulmaa painottaen eurooppalaisen uskonnollisen kentän keskeisiä piirteitä, liikkeitä ja virtauksia sekä yhteiskunnallista kehitystä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kertauskuulustelu ja Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettavia artikkeleita, n. 100 sivua.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Euroopan uskontohistoria (Uskontotiede)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A2. USKONTOTIETEEN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.