Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1154 Erikoiskurssi 10 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen profesori Veikko Anttonen, yliopisto-opettaja Tiina Mahlamäki, lehtori Matti Kamppinen, tutkija Minna Opas, tutkija Teemu Taira

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kahteen valitsemaansa uskontotieteen temaattiseen erityisalueeseen tai alueelliseen uskontoperinteeseen. Osiota suorittaessaan opiskelija hankkii asiantuntemuksen valitsemiltaan uskontotieteen teema-alueilta tai uskontoperinteistä sekä syventää kirjallisen ilmaisun taitojaan.

Sisältö

Valittavat uskontoperinteet: Länsimainen esoteria ja mystiikka; Uudet uskonnolliset liikkeet; Euroopan esikristilliset uskonnot; Kristinuskon historia; Kristinuskon nykypäivä; Lähi-idän uskontohistoria; Juutalaisuus; Islam; Afrikka; Intia ja muu Etelä-Aasia; Kiina ja Japani; Australia ja Oseania; Etelä-Amerikka; Pohjois-Amerikka; Pohjoiset uskonnot ja kulttuurit. Valittavat teemat: uskontoantropologia, uskontopsykologia, uskontososiologia, kognitiivinen uskonnontutkimus, uudet uskonnolliset liikkeet, uskonto ja media, uskonto ja monikulttuurisuus, sekulaarit ja uskonnottomat maailmankatsomukset, uskonto ja sukupuoli, tai erikseen sovittava teema.

Toteutustavat

Järjestettävä kurssi tai itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen
tai
Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä (kurssit) sekä uskontotieteen kotisivuilta löytyvät kirjalistat eri teemoista (itsenäinen työskentely).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.