Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1152 Kenttäkurssi 5 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen lehtori Matti Kamppinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan etnografisen projektin, jossa hän kerää aineiston erikseen sovittavasta kohteesta. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan etnografisen kenttätyön metodologisia valmiuksiaan analysoimalla aineistonsa ja kirjoittamalla aiheesta etnografisen raportin.

Sisältö

Etnografisen kenttätyön historia ja nykyiset haasteet, kenttätyömenetelmät: osallistuminen, havainnointi ja haastattelu ja analyysimenetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 12 t
Ryhmätyöskentely

Luento-opetus 12 t + verkkotyöskentely 12 t, ryhmätyöskentely ja projektin esittely

Opetuskieli

suomi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.