Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1215 Proseminaari, kandidaatin tutkielma ja kirjoituskoe 10 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen lehtori Matti Kamppinen
Edeltävät opinnot
Uskontotieteen perusopinnot sekä opintojaksot A1-A4.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu tieteellisen argumentaation peruskäsitteisiin ja oppii tekemään uskontotieteellisesti varteenotettavan kandidaatintutkielman. Seminaarin myötä opiskelija harjoittelee tieteellisesti uskottavan esittämisen, kysymisen ja keskustelun taitoja.

Sisältö

Proseminaarin luento-osuudella käsitellään argumentaatiota ja tieteellistä esittämistä, tutkielmaistunnoissa käsitellään tutkimussuunnitelmia ja tutkielmia. Kirjastokoulutuksen myötä opiskelija tutustuu tiedonhakumenetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

seminaarityöskentely, itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointi suoritetaan vasta kun kypsyyskoe on suoritettu.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kamppinen, Matti: Systeemiajattelu, rationaalisuus ja uskonto, 2009; seminaariopas (uskontotieteen kotisivut). 

Materiaalit jaetaan seminaarin alussa.

Lisätietoja

Arviointi suoritetaan vasta kun kypsyyskoe on suoritettu.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.