Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1199 Proseminaari, kandidaatin tutkielma ja kirjoituskoe 10 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen lehtori Matti Kamppinen
Edeltävät opinnot
Perusopinnot sekä A1-A4.

Yleiskuvaus

Katso USKO1215.

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tiedonhakutaitojaan sekä oppii argumentoimaan suullisesti ja kirjallisesti, osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja tuottamaan itsenäisesti tieteellisen tutkielman.

Sisältö

Proseminaarissa laaditaan lyhyt referaatti tutkimuskirjallisuudesta, tehdään tutkimussuunnitelma ja kandidaatin tutkielma, joita käsitellään seminaarin istunnoissa. Tutkielman pohjalta suoritetaan HuK-kypsyykoe.

Toteutustavat

Seminaarityöskentely, itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointi suoritetaan vasta kun kypsyyskoe on suoritettu.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan seminaarissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.