Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1192 Tieteellinen kirjoittaminen II 5 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Tiina Mahlamäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tieteellisen kirjoittamisen erilaisiin tekstilajeihin sekä kirjoittamisen teknisiin ja sisällöllisiin periaatteisiin. Hän osaa laatia kirja-arvion tieteellisestä teoksesta sekä yleistajuisen artikkelin omasta tutkimusaiheestaan. Hän ymmärtää tieteellisen kirjoittamisen prosessiluonteen ja osaa soveltaa sitä omassa kirjoittamisessaan. Hän tuntee oman kirjoittajaprofiilinsa sekä omat vahvuutensa kirjoittajana.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään kulttuurialan eri työtehtävissä tarvittavien kirjallisten taitojen harjoitteluun. Sisältönä on kirja-arvion ja yleistajuisen artikkelin laatiminen oman opinnäytetyön teema-alueelta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen seminaariin ja harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Osion vaihtoehtoisista suoritustavoista (esimerkiksi laitoksen yhteiset luentosarjat) sovitaan vastuuopettajan kanssa. Osiosta voi suorittaa joko 5 op Tieteellinen kirjoittaminen kokonaisuuden tai 3 op Tieteellinen kirjoittaminen + 2 op Gradutyöpaja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.