Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1110 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen professori Veikko Anttonen
Edeltävät opinnot
Perus- ja aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielmalla opiskelija osoittaa valmiutensa tieteelliseen tutkimustyöhön sekä taitonsa soveltaa uskontotieteen teorioita ja menetelmiä tutkimusongelmansa edellyttämällä tavalla. Hän kykenee itsenäiseen tiedonhakuun, tiedon erittelyyn ja arviointiin sekä uuden, perustellusti esitetyn tiedon tuottamiseen tutkielman muodossa. Hän osaa kirjoittaa sujuvaa ja selkeää tieteellistä tekstiä.

Sisältö

Opiskelija kirjoittaa itsenäisesti ohjaajan tukemana 80 - 100 sivun oman tutkielman.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

80 - 100 sivun oma tutkielma.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Seitsenportainen sanallinen arviointi: improbatur-laudatur; kahden tarkastajan kirjallinen lausunto.

Suositellut suoritusajankohdat

5. opiskeluvuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.