Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1017 A2. Käytännöllinen teologia 10 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Dosentti Markku Pyysiäinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee, miten teologiset periaatteet ja käsitykset muuttuvat käytännön todellisuudeksi idän ja lännen kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koululaitoksen sekä niiden piirissä toimivien yksilöiden ja ryhmien elämässä.

Sisältö

Liturgiikan, homiletiikan, diakonian ja sielunhoidon, kirkko-oikeuden ja hallinnon, uskonnonpedagogiikan ja kirkkososiologian perusteet.

Toteutustavat

Luento (kl-14), tentit teologian tenttipäivinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. opiskeluvuosi

Opetuksen suunniteltu ajankohta: Kevät 2014.

Lisätietoja

Osio Käytännöllinen teologia I on mahdollista suorittaa luentokurssina seuraavan kerran keväällä 2014. Luentokurssin voi korvata kirjoilla P. Lempiäinen: Pyhät toimitukset, 4. uudistettu painos.; P. Luomanen: Teologia, Johdatus tutkimukseen, 2001.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.