Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1079 S3.1. Folkloristiikan genreteoria 4 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski

Osaamistavoitteet

Perehtyneisyys folkloristista genreteoriaa koskevaan kirjallisuuteen.

Sisältö

Tutustutaan aihealueen keskeisiin ja/tai viimeaikaisiin teoksiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bakhtin, Mikhail M.: The Problem of Speech Genres. – M. M. Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays. Austin: University of Texas Press, 1986, s. 60-102.

Ben-Amos, Dan: Perinnelajikäsitteet. – Irma-Riitta Järvinen ja Seppo Knuuttila (toim.), Kertomusperinne. Helsinki: SKS, 1982, s. 11-28.

Ben-Amos, Dan: Do We Need Ideal Types (In Folklore)? An Address to Lauri Honko. - NIF Papers No. 2. Turku: NIF 1992. (27 s.)

Bauman, Richard: Genre. – Richard Bauman (ed.), Folklore, Cultural Performances and Popular Entertainments. New York: Oxford University Press, 1992, s. 53-59.

Briggs, Charles & Bauman, Richard: Genre, Intertextuality, and Social Power. – Journal of Linguistic Anthropology 2 (2), 1992, s. 131–172. (Saatavana oppiaineen toimistosta.)

Finnegan, Ruth: Genres and Boundaries. – Ruth Finnegan, Oral Traditions and the Verbal Arts. London. Routledge, 1992, s. 135-157.

Hanks, William: Discourse Genres in a Theory of Practice. – American Ethnologist 14 (4), 1987, s. 668-692.

Harris, Trudier: Genre. - Journal of American Folklore 108 (430), 1995: 509-527.

Honko, Lauri: Perinnelajiteoria. - Sananjalka 30 (1988), s. 99-123.

Huuskonen, Marjut: Stuorra-Jovnnan ladut. Tenonsaamelaisten ympäristökertomusten maailmat. Helsinki: SKS, 2004, s. 99–112.

Pentikäinen, Juha & Juurikka, Tuula (eds.): Folk Narrative Research. Studia Fennica 20. Helsinki: SKS, 1976, s. 13–57.

Tarkka, Lotte: Viisaampansa vieressä maannut. Genrejen välinen vuorovaikutus kalevala­mittaisessa runossa. – Anna-Leena Siikala et al. (toim.), Kalevala ja laulettu runo. Helsinki: SKS, 2004, s. 215-269.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.