Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1091 S.3.11. Kulttuuriteoria 4 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaisia kokonaisnäkemyksiä kulttuurista ja osaa suhteuttaa folkloristista tietämystään laajaan kulttuurikäsitykseen.

Sisältö

Perehdytään kulttuuriteoriaa esitteleviin teoksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti tai 15 sivun katsausessee tai tutkielma.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Fornäs, Johan: Kulttuuriteoria: myöhäismodernin ulottuvuuksia. Tampere: Vastapaino 1998. (304 s.)

Strauss, Claudia and Quinn, Naomi:  A cognitive theory of cultural meaning. Oxford: Oxford University Press, 1997. (323 s.)

 

Bennet, Tony and Frow, John: The Sage Handbook of Cultural Analysis. Thousand Oaks (Calif.): Sage, 2008, s. 1-15, 25-45, 66-85, 271-290, 317-337, 613-696.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.