Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1092 S3.14. Vapaasti valittavat syventävät opinnot 4 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski

Yleiskuvaus

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla sellaisille kertaluontoisille luennoille, seminaareihin tai kursseille, joilla ei voi korvata muita syventävien opintojen opintojaksoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ajankohtaiseen folkloristiseen tutkimukseen ja opiskelijan ymmärrys folkloristiikan erityisalueista syvenee.

Sisältö

Sisältö vaihtelee opiskelijan valitseman kurssin tai seminaarin mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Sovittava opettajan kanssa

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Erikoistapauksissa opintojakson suoritus arvioidaan 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.