Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1081 S3.3. Itkuvirsirunous 4 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski

Osaamistavoitteet

Eri kansojen itkuvirsiperinteiden tuntemus ja käsitys niiden yhteydestä muuhun kulttuuriin.

Sisältö

Tutustutaan aihealueen keskeisiin ja/tai viimeaikaisiin teoksiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti tai 15 sivun katsausessee tai tutkielma.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bourke, Angela: More in Anger than in Sorrow. Irish Women’s Lament Poetry. – Joan Newlon Radner (ed.), Feminist Messages. Coding in Women’s Folk Culture. Urbana: University of Illinois Press, 1993, s. 160–182.

Briggs, Charles L.: “Since I am Woman I Will Chastise My Relatives”: Gender, Reported Speech, and the (Re)production of Social Relations in Warao Ritual Wailing. – American Ethnologist 19 (2), 1992, s. 337–361.

Caraveli, Anna: The Bitter Wounding. The Lament as a Social Protest in Rural Greece. – Jill Dubisch (ed.), Gender & Power in Rural Greece. Princeton: Princeton University Press, 1986, s. 169–194.

Danforth, Loring: The Death Rituals of Rural Greece. Princeton: Princeton University Press, 1982, s. 71–115.

Honko, Lauri: Itkuvirsirunous. – Matti Kuusi (toim.), Suomen kirjallisuus I. Kirjoittamaton kirjallisuus. Helsinki: SKS & Otava, 1963, s. 81–128.

Konkka, Unelma: Ikuinen ikävä. Karjalaiset riitti-itkut. Helsinki: SKS, 1985, s. 9–186.

Nenola, Aili: Inkerin itkuvirret. Ingrian Laments. Helsinki: SKS, 2002, s. 11–53.

Tenhunen, Anna-Liisa: Itkuvirren kolme elämää. Helsinki: SKS, 2006. (443 s.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.