Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1084 S3.6. Folklore ja sukupuolijärjestelmät 4 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Tutkijatohtori Kirsi Hänninen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa erilaisten perinneaineistojen tuottamia ja välittämiä nais- ja mieskuvia sekä niiden hyödyntämistä nykykulttuurissa

Sisältö

Opiskelija perehtyy sukupuolijärjestelmiä koskevaan folkloristiseen tutkimukseen, lisäksi opiskelija perehtyy perinneaineistojen ja kulttuuri-ilmiöiden välittämiin sukupuolen representaatioihin ja niiden rakentumiseen sekä perinteen sukupuolittuneisiin käyttö- ja esittämistapoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, 15 sivun katsausessee tai tutkielma tai kurssi, mikäli sellainen järjestetään.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Listan ensimmäisenä oleva Sinikka Vakimon artikkeli Gender in Finnish Folkloristics - outlines of broadening fields. - FF Network No. 27, 2004, s. 7-11, 14-19. on pakollinen tentittävä. Valitse sen lisäksi alla olevista viidestä kirjasta kolme.

Vakimo, Sinikka: Gender in Finnish Folkloristics - outlines of broadening fields. - FF Network No. 27, 2004, s. 7-11, 14-19. (Kopio artikkelista saatavana oppiaineen toimistosta.)

Apo, Satu & al. (eds.): Gender and Folklore. Perspectives on Finnish and Karelian Culture. Studia Fennica Folkloristica 4. Helsinki: SKS, 1998. (427 s.)

Kupiainen, Tarja: Kertovan kansanrunouden nuori nainen ja nuori mies. Helsinki: SKS, 2004. (299 s.)

Ojanen, Karoliina: Tyttöjen toinen koti. Etnografinen tutkimus tyttökulttuurista ratsastustalleilla. Helsinki: SKS, 2011. (325 s.)

Saarikoski, Helena 2009: Nuoren naisellisuuden koreografioita. Spice Girlsin fanit tyttöyden tekijöinä. Helsinki: SKS, 2009. (389 s.)

Vakimo, Sinikka: Paljon kokeva, vähän näkyvä. Tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuu­risista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. Helsinki: SKS, 2001. (368 s.)

Vakimo, Sinikka: Gender in Finnish Folkloristics - outlines of broadening fields. - FF Network No. 27, 2004, s. 7-11, 14-19. (Kopio artikkelista saatavana oppiaineen toimistosta.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.