Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1086 S3.8. Folklore ja nationalismi 4 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski

Osaamistavoitteet

Tutustuminen folkloren ja nationalismin suhdetta koskevaan folkloristiseen tutkimukseen.

Sisältö

Perehdytään aihealueen keskeisiin ja/tai viimeaikaisiin teoksiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti tai 15 sivun katsausessee tai tutkielma.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Abrahams, Roger: Phantoms of Romantic Nationalism in Folkloristics. – Journal of American Folklore 106 (419), 1993, s. 3-37.

Anttonen, Pertti J.: Tradition through Modernity. Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. Helsinki: Finnish Literature Society, 2005, s. 79-177.

Hobsbawm, Eric: Introduction: Inventing Traditions. - Eric Hobsbawm & Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983, s. 1-14.

Kamenetsky, Christa: Folklore as a Political Tool in Nazi Germany. – Journal of American Folklore 85 (337), 1972, s. 221-235.

Karkama, Pertti: Kansakunnan asialla. Elias Lönnrot ja ajan aatteet. Helsinki: SKS, 2001, s. 146–240.

Branch, Michael (ed.): National History and Identity. Approaches to the Writing of National History in the North-East Baltic Region Nineteenth and Twentieth Centuries. Studia Fennica Ethnologica 6. Helsinki: SKS, 1999. s. 78–96, 111–121, 166–201.

Wilson, William A.: Kalevala ja kansallisuusaate. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 1985. (186 s.) tai vaihtoehtoisesti Wilson, William A.: Folklore and Nationalism in Modern Finland. Bloomington: Indiana University Press, 1976. (272 s.)

Ortiz, Carmen: The Uses of Folklore by the Franco Regime. – Journal of American Folklore 112 (446), 1999, s. 479-496. (Saatavana oppiaineen toimistosta.)

Pakkasvirta, Jussi & Saukkonen, Pasi: Nationalismi teoreettisen tutkimuksen kohteena. – Jussi Pakkasvirta & Pasi Saukkonen (toim.), Nationalismit. Helsinki: WSOY, 2005, s. 14–45.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.