Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1090 S3.9. Perinteen tuotteistaminen ja soveltaminen 4 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski

Osaamistavoitteet

Tutustuminen folkloren tuotteistamista ja soveltamista koskevaan folkloristiseen tutkimukseen ja keskusteluun, kyky havaita ja problematisoida folkloren hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Sisältö

Perehdytään aihealueen keskeisiin ja/tai viimeaikaisiin teoksiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti tai 15 sivun katsausessee tai tutkielma; Lukuvuonna 2011-2012 osion voi suorittaa joko kokonaan tai osittain osallistumalla kulttuuriperintöä ja perinteen soveltamista käsittelevään luentokurssiin ja tehtäväseminaariin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Gustafsson, Lotten: Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och identitet under medeltidsveckan på Gotland, Nora: Nya Doxa, 2002. (315 s.)

Honko, Lauri: Folkloreprosessi. – Sananjalka 32, 1990, s. 93–121.

Ronström, Owe & Palmenfelt, Ulf (eds.): Memories and Visions. Studies in Folk Culture. Vol. IV. Tartu, University of Tartu, 2005, s. 88–125, 151–175.

Šmidchens, Guntis: Folklorism Revisited. – Journal of Folklore Research 36 (1). 1999, s. 51–70.

Sekä jompikumpi seuraavista:

Petrisalo, Katriina: Menneisyys matkakohteena. Kulttuuriantropologinen ja historiatieteellinen tutkimus perinnekulttuurien hyödyntämisestä matkailuteollisuudesta. Helsinki, SKS, 2001. (159 s.)

Timonen, Eija: Perinteestä mediavirtaan. Kansanperinteen muuntuminen arkistomuistiinpanoista lastenkulttuuriksi. Helsinki, SKS, 2005. (213 s.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.