Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1093 P3 Työseminaari 3 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
tohtorikoulutettava Jussi Lehtonen kansatieteen ryhmä, (yliopisto-opettaja Pasi Enges folkloristiikan ryhmä, lehtori Matti Kamppinen uskontotieteen ryhmä)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimusalaan liittyvän pienimuotoisen tutkimushankkeen. Hän tuntee pääpiirteissään aineistojen tuottamisen erilaiset mahdollisuudet, ymmärtää teorian roolin aineistolähtöisessä tutkimuksessa sekä hallitsee tieteellisen esittämisen ja tieteellisen tekstin arvioinnin perusteet.

Sisältö

Kurssi suoritetaan seminaarina (ensimmäisen vuoden pää- ja sivuaineopiskelijat) tai Moodle-kurssina (toisen vuoden ja sitä vanhemmat sivuaineopiskelijat).
Seminaarissa tutustutaan kansatieteen aineistontuottamisen peruslähtökohtiin, tutkimusprosessin yleiseen luonteeseen sekä tutkimuksen käytännön toteuttamiseen. Lisäksi opetellaan yleisiä seminaarityöskentelyn käytäntöjä ja tiedonhallintataitoja. Seminaarin lopuksi tehdään opettajan ohjauksessa lyhyt harjoitustutkimus aineistonkeruineen ja opponoidaan toinen tutkielma.
Sivuaineopiskelijoiden Moodle-kurssi koostuu samoista elementeistä kuin seminaarikin. Mikäli kiintiön (16) puitteissa on mahdollista, myös vanhemmat sivuaineopiskelijat voivat osallistua seminaarityöskentelyyn. Katso lisätiedot alla.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 16 h, itsenäinen työskentely ja verkkotyöskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen

Harjoitustehtävät ja aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Toisen vuoden ja sitä vanhemmille sivuaineopiskelijoille harjoituksiin liittyen sopimuksen mukaan.

Lisätietoja

Ensimmäisen vuoden pää- ja sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin seminaariopetuksena. Seminaarin kiintiö on 16 opiskelijaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitova ilmoittautuminen syyskuun loppuun mennessä opettajalle jussi.lehtonen@utu.fi.
Toisen vuoden ja sitä vanhemmat sivuaineopiskelijat suorittavat Työseminaarin Moodle-kurssina. Kiintiön (16) puitteissa myös seminaari on avoin jo pidemmälle ehtineille sivuaineopiskelijoille. Ilmoittautuminen Moodle-kurssille ja/tai seminaarin varapaikalle syyskuun loppuun mennessä opettajalle jussi.lehtonen@utu.fi. Mahdolliset seminaaripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.