Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS3171 K2 Aineen ja esineen elämä 3 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
lehtori Timo J. Virtanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää raaka-aineen, tuotantoprosessin ja tuotteen välisen yhteyden monimuotoisuuden. Tuotantoprosessi ulottuu käsityöstä (puoli)automaation kautta robotiikkaan ja samalla uniikkien esineiden rinnalle valmistuu sarjatuotannon kautta useita samanlaisia. Suunnittelu, tekijän kompetenssi ja design-arvo saavat keskustelussa rinnalleen keräilyn, nostalgian ja taloudellisen määreen. Aineellisella kulttuurilla ja esineellä on monesti aineetonta arvoa esimerkiksi terapeuttisessa mielessä ja samalla pohdittavaksi asettuvat mm. etninen ja sukupuolisidonnainen esinemaailma. Aineellinen ja esineellinen kulttuuri monine ulottuvuuksineen tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua mm. ammattimaisen suunnittelun, brandaamisen ja tuotemarkkinoinnin sekä yrittämisen aihepiireihin.

Sisältö

Kurssin lähtökohdat ovat suomalaisen kansatieteen tavassa tutkia, opettaa ja määritellä aineellista kulttuuria. Käsittely nostaa esiin esineellisessä kulttuurissamme tapahtuneita murroksia mm. näkökulmista: kotimainen/ulkomainen, mekaaninen/sähköinen, analoginen/digitaalinen. Samalla pyritään näkemään esineen muuttuvan elinkaaren tunnusmerkkejä. Puhumme mm. esineen syntymästä (suunnittelu, tuotanto), elämästä (käyttöfunktio), kuolemasta (rikkoutuminen, hylkääminen) ja uudesta elämästä (keräily, näyttely, tuunaus).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

luennot 12t, harjoitustehtävä, 1 ekskursio, kirjallisuus

Vaadittavat opintosuoritukset

osallistuminen luennoille,harjoitustehtävä, 1 ekskursio ja kirjallisuus

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lintu, Meri: Keräilijän kehityskaari. – Sananjalka 43. Suomen kielen seuran vuosikirja. Turku. 2001.s. 166-178.

Löfström, Jan: A Masculine Outfit? The Ambiquity of Black Leather Garb. – Ethnologia Fennica. Finnish studies in ethnology. 1998. Vol. 26. pp. 17-27.

Roivainen, Päivi: PAPPA-TUNTURI. Suomen ikiliikkuja. Teoksessa: SISUA,SILOA JA SINAPPIA.Merkkituotteita Turusta. Turun Maakuntamuseo – Julkaisuja 6. 2004. s. 297-307.

Vaininen, Minna – Routasalo, Pirkko - Virtanen, Timo J.: Rakkaat ja tarpeelliset tavarat: Vanhainkodissa asuvan vanhuksen esineistö. – Hoitotieteen laitoksen julkaisuja A. 1999. Tutkimuksia ja raportteja.

 

Lisätietoja

Huom. Teema jatkuu aineopintojen aineellisen kulttuurin kurssilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.