Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS3172 K3 Naamio, kulkue ja voima - kansanomaisen tapakulttuurin perusteet 3 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
prof. Helena Ruotsala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on käsitys suomalaisesta tapakulttuurista pääpiirteittäin. Opiskelija ymmärtää tapakulttuurin osien tarkoituksen sekä suhteen yhteiskunnan muutokseen eri aikoina. Samalla suomalaista tapakulttuuria voidaan vertailla eurooppalaiseen kenttään. Opiskelija pystyy mieltämään tapakulttuurin voiman ja merkityksen mm. osana arki- ja työelämää sekä erityisesti resurssina uusien tapahtumien hankkeistamisessa.

Sisältö

Lähtökohtana olevat ihmiselämän merkkipäivät ja kalendaarijuhlat täydentyvät uudemman tapakulttuurin muodoilla. Tapakulttuurin ilmentymiä ja merkityksiä pohditaan yhteydessä mm. kulttuuriperintöön, toistettavuuteen, politiikkaan ja etniseen perintöön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen harjoitustyö, johon annetaan ohjeet kurssin alussa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar (red.): Svenska vanor och ovanor. 1991 (lisäpainokset 1992). 295 s

Lönnqvist, Bo: Kauppakadun approbatur. Eräs opiskelijatapahtuma oppimisen välineenä. Teoksessa Pirjo Korkiakoski et al (toim.) Polkuja etnologian menetelmiin, Helsinki: Ethnos ry 2005, s. 265–277.

Räsänen, Matti & Tuomi-Nikula, Outi: Saksanmaalla. Kansanelämää keskiajalta nykypäivään. Helsinki: SKS 2000. s. 233–368.

Ruotsala, Helena: Mukavaa hälinää ja yhteenkuuluvuutta. Schleicherlaufenin, Telfsin suuren laskiaisjuhlan merkitysten tarkastelua. – Helena Ruotsala, Petri Saarikoski & Maija Santikko (toim.): Matkalla. Pori 2009. s. 21–46.

Karjalainen, Sirpa, Korhonen, Teppo & Lehtonen, Juhani U.E.: Uusi ajantieto. Uusin painos. 263 s. (kursorisesti)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.