Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS3173 K4 Visuaalinen kulttuuri - kuvan kertomukset 3 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
lehtori Timo J. Virtanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää visuaalisen kulttuurin merkityksen kansankulttuurin osana. Tavoitteena on irrottaa ”kuvallinen” ilmaisutapa kuvittamisesta ja tuoda esiin viime vuosikymmenien ”kuvallisen käänteen” piirteitä. Kurssin jälkeen opiskelija on tutustunut erilaisiin tapoihin analysoida kuvaa ja tuottaa kuvia esimerkiksi kenttätyömetodiikkaan liittyen. Kuva ymmärretään tavoitteissa niin piirroksena, karttana, mielikuvana, valokuvana kuin liikkuvanakin kuvana. Ammatilliselta kannalta tämä merkitsee parempia valmiuksia mm. kuva-arkisto työskentelyyn, ammattitasoiseen kenttädokumentointiin tai erilaisten kuvatuotteiden suunnittelemiseen ja valmistamiseen.

Sisältö

Kurssin sisältö muodostuu toisaalta erilaisten kuvien tuottamisen ja käyttämisen ympärille ja toisaalta kuvan yhteiskunnallisen suhteen muutoksen ympärille. Kuva on sekä ruraali että urbaani, mieleen syövytetty tai betoniaitaan spreijattu. Näin tarkastelussa voivat olla yhtälailla neonmainosten maailma, lehtikuvan asiasanoitus, purukumien keräilykuvat kuin koristemaalattu kirkkoreki. Keskeisenä ajatuksena on kulttuurisen ja kriittisen kuvanlukutaidon kehittäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Etholén, Katriina: Valokuvin kerrottua  - Suomalaiset kulttuurientutkijat ja valokuvaus pioneeriajoista vakiintumiseen. – Suomen Antropologi 4/1992. s. 30-46.

Jansson, Göran, Den tatuerade ålänningen: Ålands museums sommarutställing 10.5.-25.9.1994/ katalog: text och foto: Göran Jansson. Julkaistu: Mariehamn: Ålands landskapsstyrelse. 1994.

Sinisalo, Hannu: Pictures on Finnishness. An Essay on Martti Innanen, a Finnish naive painter.  – Ethnologia Fennica . Finnish studies in ethnology. 1994. Vol. 22. PP. 43-49.

Kurssilla on runsaasti kuvamateriaalia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.