Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1459 K5 Ajankohtaisia teemoja ja kysymyksiä kansatieteessä 3 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
tohtorikoulutettava Jussi Lehtonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kansatieteen ajankohtaisia suuntauksia, teemoja ja kysymyksiä.
Hän osaa perustella kansatieteellisen tutkimuksen tieteellistä ja yhteiskunnallista merkitystä

Sisältö

Opiskelija tutustuu kansatieteen ajankohtaisiin suuntauksiin, teemoihin ja näkökulmiin ajankohtaisen tutkimuksen avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

kirjallinen tentti, joka suoritetaan laitostenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Monikulttuurisuus:

Hirvi, Laura: Multi-sited Fieldwork amongst Sikhs in Finland and California. Reahing the Offline vie the Online. – Teoksessa Laura Hirvi & Hanna Snellman: Where is the Field?, s. 23-44.

Åström, Anna-Maria: Cultural encounters and questions within pluralistic societies. - Teoksessa: Jussi Lehtonen & Salla Tenkanen (eds.), Ethnology in the 21th Century, s. 215-231.

 

Ympäristöetnologia ja paikkaan kuuluminen:

Hänninen Kirsi: Ympäristöetnologia avaa ajattelun ja toiminnan ekologiikka. Teoksessa: Jussi Lehtonen & Salla Tenkanen (eds.), Ethnology in the 21th Century, s. 334–346.

Meriläinen-Hyvärinen, Anneli: ”Sanopa minulle, onko meijän hyvä olla täällä?” Paikkakokemukset kolmen talvivaaralaisen elämässä. – Elore 1/2010,  http://www.elore.fi/arkisto/1_10/art_merilainen_1_10.pdf.

Ruotsala, Helena: Ancestors’ Wisdom or Desktop Reindeer Management? The Role of Traditional Ecological Knowledge in Contemporary Reindeer Herding. Teoksessa: Myllyntaus, Timo (ed): Thinking through the environment: green approaches to global history. Whitepress 2011, s. 159–178.

Ruotsala, Helena: Maiseman jäljet. – Teoksessa : "Viisas matkassa, vara laukussa. Näkökulmia kansanperinteen tutkimukseen". Toim. Tuomas Hovi, Kirsi Hänninen, Merja Leppälahti ja Maria Vasenkari. Folkloristiikan julkaisuja 3. Turun yliopisto, 2013. ss. 188-206.

 

Ylirajaisuus:

Kiiskinen, Karri: Border/land Sustainability: Communities at the External Border of the European Union. Anthropological Journal of European Cultures 2012:1, s. 22–40.

Kiiskinen, Karri: Cultural Cooperation or Incorporation: Recollecting and Presenting Borderland Materiality at the External Border of the European Union. Journal of Borderlands Studies 2012 27:3, s. 315–329.

 

Paikallisuus:

Koskihaara, Niina: Neljä vuosikymmentä meidän toimintaa. Kyläyhdistykset maaseudun yhteistoiminnallisina kehittäjinä. Sananjalka 54/2012, s. 107–122.

Rolshoven, Johanna: Mobile culture studies – Reflecting moving culture and cultural movements. Teoksessa: Jussi Lehtonen & Salla Tenkanen (eds.), Ethnology in the 21th Century, s. 192–202.

 

Muut:

Lappi, Tiina-Riitta: Walking the Streets of Suzhou. Ethnologia Scandinavica 2012. s. 147-161.

Roivainen, Päivi: Terve, reipas ja punaposkinen! Lasten ulkovaatteet ja ihanteellinen lapsuus. Sananjalka 54/2012, s. 123–142.

Lehtinen, Ildiko (toim.) Marilainen nainen ja modernisaatio, s. 10–78, 252–302.

Siivonen, Katriina: Osallistava kulttuurituotanto. Pohdintaa kulttuurisesta kestävyydestä. – Teoksessa Maarit Grahn & Maunu Häyrynen: Kulttuurituotanto. kehykset, käytäntö ja prosessit, s. 62–81.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.