Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1165 Tieteellisen esittämisen perusteet ja metodologia 5 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
prof. Helena Ruotsala (muut luennoitsijat: yliopisto-opettaja Kaarina Koski ja lehtori Matti Kamppinen)

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteenfilosofian ja tutkimuksen tekemisen perusasiat ja kansatieteen ja lähitieteiden (etnologiset tieteet) keskeiset tutkimussuuntaukset ja näkökulmat, ja hänellä on riittävät perustiedot proseminaarin aloittamiseen ja omaan tutkimukseen.

Sisältö

Tutkimuksen tieteenfilosofiset perusasiat ja sekä kansatieteen/etnologian ja sen lähitieteiden keskeiset tutkimukselliset näkökulmat ja tutkimustavat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 2 t 0 t

Luennot 12 ja seminaarityöskentely 2 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Luento- / oppimispäiväkirja ja Kirjallinen tentti

Luento- / oppimispäiväkirja luennoista sekä kirjallinen tentti + itsenäinen työskentely annetusta tehtävästä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar: När ingenting särskilt händer. Nya kulturanalyser. (tai englanninkielinen versio The Secred Wrold of Doing Nothing). 2007,  232 s.

Fingerroos, Outi & Kurki, Tuulikki (toim.): Ääniä arkistosta: haastattelut ja tulkinta. SKS 2008, s. 27-106, 109-150.

Frykman, Jonas & Gilje, Nils (red.): Being there: New perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. Lund : Nordic Academic Press 2003, 195 s.

Laaksonen Salla-Maaria, Matikainen Janne & Tikka Minttu (toim.): Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Vastapaino 2013. (Sivut ilmoitetaan kurssilla.)

Pöysä, Jyrki et al. (toim.): Vaeltavat metodit. 2010, s. 5-42, 779–113, 160–233, 331–360.

Raatikainen, Panu: Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus 2004, löytyy myös elektronisena.

Korkiakangas, Pirjo et al. (toim.): Polkuja etnologian menetelmiin. Helsinki: Ethnos ry 2005, s. 25–180, 206–262.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.