Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1163 Aineellinen kulttuuriperintö 5 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
lehtori Timo J. Virtanen, (useita luennoitsijoita mm. Visa Immonen, Georg Haggren, Jorma Vennola, Auli Rautiainen)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy taidollisesti ja tiedollisesti lähestymään kokonaisvaltaisesti aineellista ja esineellistä kulttuuria sekä tarkastelemaan, tallentamaan ja tulkitsemaan sitä kulttuurientutkimuksen kontekstissa ja mm. museotyön kannalta. Erityistä huomiota kiinnitetään tuotantoprosessin, esineen ja käytön suhteeseen. Tavoitteena on vuosittain lisäksi jonkin aineellisen kulttuuriperinnön osa-alueen tai materiaalin ja siihen liittyvien prosessien syvempi tuntemus.

Sisältö

Kurssi suoritetaan lukuvuonna 2013–2014 kansatieteessä yhdessä museologian kanssa. Kurssilla perehdytään aineellisen kulttuuriperinnön osa-alueisiin siten että avainkäsitteenä on vuoden 2013 kurssilla lasi. Luennoitsijoiden teemat liikkuvat yleisen ja erityisen välillä siten, että teollisuustutkimuksen tradition ja perinnön hahmotusta seuraavat mm. arkeologinen lasi, designlasi, tasolasi ja pohdinnat lasista aineellisen arjen kulttuurin osana.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Luento- / oppimispäiväkirja

Osallistuttava vähintään 2/3 luennoista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Virpi Nurmi: Lasinvalmistajat ja lasinvalmistus Suomessa 1900-luvun alkupuolella (150 s.)

Virtanen Timo J.: Forssan perintö. Tekeekö Kuka työn? – Meiltä ja Maailmalta. Scripta Aboensia 2 Ethnologica. Turun yliopisto, kansatiede 2003. s. 61-73.

Ja valinnaisesti seuraavista:

Kaisa Koivisto: Lasi taipuu. Pilkington lamino 50 vuotta. Karisto Oy 1999.

Kaisa Koivisto (toim.): Champagne – shamppanjanharrastajien aarteita

Humppila. Lasitehdas tien varrella. Lasitutkimuksia – Glass Research XIV.  Suomen  lasimuseo 2002.

Valto Kokko, muotoilija.  Lasitutkimuksia – Glass Research XVI.  Suomen  lasimuseo 2006.

Läpi näkyy ja lämmintä pitää. Suomalaista tasolasia.  Lasitutkimuksia – Glass Research XVII.  Suomen  lasimuseo 2007.

lisäksi kansatieteen vaatimuksiin:

Laakso, Veikko 2004: TURUN TEOLLISUUS. Manufaktuureista bioteknologiaan. Teoksessa: SISUA, SILOA JA SINAPPIA. Merkkituotteita Turusta. Turun Maakuntamuseo – Julkaisuja 6. s. 19-91.

 

Lisätietoja

Kurssi tarjotaan kansatieteen ja museologian kanssa yhteisenä joka toinen vuosi, jolloin se on luentotuntien
osalta sama, mutta luennoitsijoissa, kirjallisuudessa ja suoritustavassa voi olla eroja. Välivuosina opetuksesta vastaa kansatiede.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.