Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1142 Kaupunki 2 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
lehtori Timo J. Virtanen

Yleiskuvaus

Luentosarja: Kaupunkikansatieteestä kulttuuriseen kaupunkitutkimukseen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kansatieteessä keskeisen kaupunkikysymyksen muotoja ja kehityslinjoja sekä ymmärtää tämän elinympäristön luonteenomaisia piirteitä. Kurssin tavoitteena on lähestyä kaupunkia maaseudulla ja päinvastoin sekä tunnistaa myös yhteiskunnassa vallitsevien ja paikalliskulttuuria ohjaavien prosessien (mm. teollistuminen, kuntaliitokset) tuloksia arjen kannalta.

Sisältö

Kurssi käsittää katsauksen kaupunki-ilmiön syntyyn, suomalaisen kaupungin kehitykseen sekä suomalaisen kaupunkitutkimuksen aloihin. Erityistä huomiota kiinnitetään kansatieteellisen kaupungin löytymiseen sekä kaupunkikansatieteen kasvuun kohti kulttuurista kaupunkitutkimusta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

12 t luennot ja demonstraatiot; itsenäinen työskentely. Kirjallinen tentti tai oppimispäiväkirja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit: DVD-aineistoja

Kirjallisuus:

Lappi, Tiina-Riitta: Neuvottelu tilan tulkinnoista. Etnologinen tutkimus sosiaalisen ja materiaalisen ympäristön vuorovaikutuksesta jväskyläläisissä kaupunkipuhunnoissa. Jyväskylän studies in humanities 80. Jyväskylä 2007. 205 s.

Lynch, Kevin 1960: The City Image and its Elements. - The City Reader. Ed. by. T LeGates and Fredric Stout. 1998. Routledge. pp. 98-102.

Virtanen Timo J.: Etnologi(n)en kaupunki: Urbaanin arkielämä tutkimuskohteena. Tutkimuskatsauksia 3/2012. Turun kaupunki 2012. (http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=228755)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.