Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1460 Ihminen muuttuvalla maaseudulla 3 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
tutkija Niina Koskihaara muut opettajat: tohtorikoulutettava Jussi Lehtonen, tutkija Kirsi Sonck
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelijalle muodostuu käsitys maaseudun arjen ja ympäristön pitkän aikavälin muutoksista ja niihin johtaneista yhteiskunnallisista tekijöistä. Näiden kautta opiskelija tutustuu samalla kansatieteelliseen maaseutututkimukseen.

Sisältö

Luento alkaa lyhyellä maaseudun määrittelyllä, josta jatketaan merkittävimpien maaseudun asutukseen ja ympäristöön vaikuttaneiden tapahtumien kautta 1940-luvun loppuun. Pääpaino luennolla tulee olemaan 1950–2010-lukujen välisellä ajalla. Tarkastelun kohteena ovat yhteiskunnalliset tekijät, jotka ovat vaikuttaneet maaseudun asukkaiden arkeen ja ympäristöön; mm. kansalaistoimintaan, elinkeinojen harjoittamiseen, palveluihin, liikkumiseen, asutukseen, kulttuuriympäristöön sekä maaseudun asukkaiden identiteettiin. Luennolla muodostuu kuva maaseudun asukkaiden ja yhteisöjen kulttuurin jatkuvuudesta, ja toisaalta uusia piirteitä maaseutukulttuuriin tuoneista tekijöistä ja muutoksista. Näiden lisäksi luodaan katsaus maaseudun erilaisten palvelujen tulevaisuuteen, sekä muihin maaseudun ajankohtaisiin haasteisiin. Luennon aihepiirien myötä tutustutaan kansatieteelliseen maaseutututkimukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hämynen, Tapio 2008: Rasimäen kylän elinkaari. Knuuttila, Seppo et al. (toim.): Kylän paikka. Uusia tulkintoja Sivakasta ja Rasimäestä. Ss. 60 – 104. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kattilakoski, Mari & Matthies, Aila-Leena & Rantamäki, Niina 2011: Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa. Maaseudun Uusi Aika 2/2011. Ss. 5–19. Maaseudun uusi aika -yhdistys.

Koskihaara, Niina 2012: Neljä vuosikymmentä meidän toimintaa. Kyläyhdistykset maaseudun yhteistoiminnallisina kehittäjinä. Sananjalka, Suomen Kielen Seuran vuosikirja 54. Ss. 107 – 122. Suomen Kielen Seura, Turku.

Leimu, Pekka 2010: Modernization of the Countryside as a Challenge to Finnish Ethnology. Lehtonen, Jussi & Tenkanen, Salla (ed. by) Ethnology in the 21st Century. Transnational reflections of past, present and future. Ss. 179 – 191. European Ethnology, University of Turku.

Lundgren, Maija 2010: Kylätoimintaa ja talkoohenkeä - Etnologinen tutkimus kylätoiminnan merkityksestä elinvoimaisuuden säilyttämisessä kahdessa Porin alueen maaseutukylässä. Lehtonen, Jussi & Tenkanen, Salla (toim.) Ethnology in the 21st Century. Transnational Reflections of Past, Present and Future. Ss. 313–324. Kansatiede, Turun yliopisto.

Mäkinen, Minna 2007: Kotikunta kaupunginosaksi. Säynätsalon kunnan ja Jyväskylän kaupungin kuntaliitos kulttuurisena ilmiönä. Lisensiaatintyö, Etnologia, Jyväskylän yliopisto. Ss. 107–132. Löytyy e-aineistona Jyväskylän yliopiston sähköisen julkaisuarkiston opinnäytteistä, http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2007489

Peuhkuri, Timo 2002: Knowledge and interpretation in environmental conflict Fish farming and eutrophication in the Archipelago Sea, SW Finland. Landscape and Urban Planning vol. 61 (2002). Ss. 157- 168. Löytyy sähköisenä: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016920460200110

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.