Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1164 Kulttuurin tuote ja tuotteistaminen 5 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
lehtori Timo J. Virtanen

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on hahmottaa erityisesti sitä jatkumoa, joka ulottuu ns. kulttuuriteollisuuskeskustelusta nykypäivän luoviin toimialoihin (creative industries) sekä yhdistää keskustelu konkreettisiin työelämäkontakteihin ja -verkostoihin. Tavoitteena on pienimuotoisten harjoitusten avulla saattaa opiskelijat yhteyteen ammatillisen asiantuntijuuden (seminaarit) sekä erityyppisten tuottajatahojen kanssa. Verkottumisen näkökulmasta opiskelijat pohtivat ja avaavat näin myös alan työllistymismahdollisuuksia. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiset tiedot hanketyön ja tapahtumatuotannon suuntaviivoista.

Sisältö

Kurssi sisältää sekä vastuuhenkilön että ulkopuolisten asiantuntijoiden (tuottajien) luentoja. Keskeinen osa kurssia ovatkin sekä kurssilla vierailevat tuottajat, taiteilijat ja muut teemaan liittyvät ammatinharjoittajat. Samalla kurssin aikana vieraillaan turkulaisissa seminaareissa tapahtumissa tai tapahtumatuotantoa tekevissä laitoksissa. Kustakin käsitellystä teemasta tuotetaan raportti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luento-opetus 20 t, sisältää demonstraatiot ja vierailut, itsenäinen työskentely, raportti

Vaadittavat opintosuoritukset

ryhmäkohtainen raportti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

DVD-aineistoja

Kirjallisuus:

Wilenius Markku 2004: Luovaan talouteen. Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana. Edita. Helsinki. s. 248

Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011, ohjelmakirja/joulukuu 2010 (tai uudempi). Turku 2011 säätiö.

TURKU 2011 Kulttuuripääkaupungin arvioraportti (ilmestyy keväällä 2013).

Lisätietoja

Vierailuja kulttuurilaitoksiin, vierailevia asiantuntijoita, hanketyötä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.