Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1166 Eurooppa eurooppalaisen etnologian näkökulmasta 3 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
professori Helena Ruotsala ja Karri Kiiskinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija muodostaa käsityksen Euroopan etnologiatieteissä tapahtuneesta paradigmanmuutoksesta ja sen merkityksestä tieteenalalle. Hän saa käsityksen eurooppalaisesta etnologiasta ja sen yhteyksistä kansatieteeseen.

Sisältö

Luentojen, seminaari-istuntojen ja kirjallisuuden avulla opiskelija tutustuu eurooppalaiseen etnologiaan jonkin ajankohtaisen teeman avulla.
Lukuvuoden 2013-2014 luentokurssin sisältö:
On this course students gain an overview of the cross-border regions around the Baltic Sea region. Apart from the Finnish borderlands with Sweden, Russia and in the Arctic region, the examples discuss borderlands between e.g. Sweden-Denmark, Poland-Ukraine, Poland-Germany, Estonia-Russia, the Baltic countries, as well as the Russian Kaliningrad. Some of these have been historically and culturally stable borderlands while others have experienced drastic changes, for example, as a result of the Second World War. Building on the examples of current internal and external borders of the EU, this course looks at the recent conceptualizations of European open borders in terms of micro level analysis of borderlands and everyday life. Here the different paths of these borderlands become reflected in terms of bordering people, communities and ‘cultures’. On one hand, borders may seem trivial, but on the other hand, they also have real consequences for people and suggest recent changes in the region in a concrete way. One can observer how discourses on one hand, and experiences of places and mobility on the other, become to shape places, regions and cultural borders in these cross-border areas. Here, for example, European institutions seek to deal with the local effects of borders, but the way they become negotiated locally is another matter. Thus, we can ask, how transnational is the everyday life in these areas, and if so, how does this become manifest? How are the ideas and symbols of border crossings, such as heritage and the border itself, part of everyday life in these borderlands? Special focus is paid on minorities in cross-border regions. For example, what is the role of symbols and borderland materiality for identity constructions and the present, old and new, minorities in the area?

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Suoritetaan keväällä 2014 BSRS:n kurssilla Cross-Border Areas in the Baltic Sea Region (BSRS9713). Kurssi on englanninkielinen.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Luento- / oppimispäiväkirja
englanniksi:
Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lisämateriaali ilmoitetaan kurssilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.